رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD-XL
رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD-XL
رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD-XL
رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD-XL

یکی از رادیو وایرلس هایی که توسط شرکت میکروتیک ، تولید و عرضه شده است و به عنوان سرویس گیرنده و سرویس دهنده استفاده می شود ، رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD-XL می باشد . در طراحی این رادیو وایرلس همانند مدل های LHG 5 و LHG HP5 از ساختار شبکه ای (گرید) استفاده شده است تا در هنگام وزش باد ، از خم شدن و تغییر زاویه آنتن جلوگیری به عمل بیاد .وجود آنتن و دیش یکپارچه در این دستگاه ، علاوه بر کاهش مصرف کابل ، باعث کاهش ضعف فرکانس نیز می شود .